Fjord- og Træskibscenteret Skive

Produktionsskolen Marienlyst starter i foråret 2008 opbygningen af et aktivitetscenter ved siden af værftet i Skive. Aktivitetscenteret består af 11 fisker- og fjordhuse samt 18 joller. Centerets 11 bygninger har et sammenlagt areal på 424 m2 og består af opholdsrum, værksteder, depot, reberbane og skure til børnehaver og skoler. De 18 joller er bygget i træ på Produktionsskolen og omfatter 16 sjægte, 1 smakkejolle og 1 drivkvase.


Værftet i Skive / 3D-skitse over Fjord- og Træskibscenteret Skive

Bestyrelsen for Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. XXVII ser mange muligheder for området. Med et fjord- og træskibscenter indeholdende fiskerhuse med redskaber fra fjordsejlads og fiskeri, en fiskerihavn for småbåde, en træskibssamling, der spænder fra joller til krydstoldjagt og et skibsværft for bygning af træskibe, vil der kunne skabes et aktivt
og spændende fjord- og træskibsmiljø. Dette aktivitetscenter og tilknytningen til Limfjorden omkring Skive Kommune vil kunne danne en spændende ramme for historiske og oplevelsesmæssige aktiviteter.


Model af bådhuse
Plantegning over Fjord- og Træskibscenteret Skive


Vision for centeret
Toldkrydsjagten indgår sammen med værftet og fjord- og træskibscenteret som en aktiv del af Skive Kommunes oplevelsestilbud - der kan f.eks. arrangeres picnics, rygning og spisning af fisk, sjægtesejlads med madkurv om bord, søndagsfrokoster med maritimt indhold osv.

Fjord- og træskibscenteret vil sammen med Skive Museum under mottoet ”Kend din kyst” sætte fokus på og aktivere viden om Limfjordens fjord- og kystkultur. Det sker ved sejlads, naturvandringer og kulturmiljøaktiviteter langs kysterne i Skive Kommune.

Aktivitetscenteret er for produktionsskolens elever og for andre med
interesse for fjorden  og træskibenes historie og skal anvendes til at afprøve redskaber og metoder fra den periode hvor fjord- og træskibe var en vigtig del af Skives liv. Værftet arrangerer åbne værksteder.Centerets aktiviteter

Gamle håndværk
Sikre formidling af maritime håndværk og arbejdsdiscipliner, bl.a. gennem afholdelse af kurser mm.

Yde rådgivning vedr. bevaring af skibe, sejlads og maritim tradition og teknik

Undervisning
Være en del af skoletjenesten. - Undervisning, oplevelse og læring

Være udflugtsmål for børnefamilier, børneinstitutioner og lignende.

Tilbyde nye undervisningsformer til folkeskoler og gymnasier som sejlende miljøskib med fokus på Limfjordens miljø.

Oplevelse og kultur
Samarbejde om og styrke Limfjorden som rekreativ ressource

Styrke bevidstheden om Limfjorden som et enestående kystmiljø og belyse det i et historisk perspektiv