Krydstoldjagt nr. 27 "Marienlyst af Skive"
Så er vi i gang med masten og aptering

 
Onsdag den 28. september, tog man fat på afbarkning af masten
 
 
Masten skal i først saves firkantet, og herefter bearbejdes i henhold til følgende tegning og beskrivelse. Følg arbejdet gennem efterfølgende billeder.
 
 
 
Fredag, den 14. oktober. 
Vi har nu fået mulighed for at få masten indendørs, og masten skal derfor flyttes.
 
Der starter med en truck, der kan sideforskydes
 
Masten er nu så langt ude, at kranen kan tage fat
 
 
Masten fastgøres på særtransporten. Bommen tages også med.
 
Masten transporteres ad Havnevej og Engvej til Brårupgade.
 
 
Kaj Ove Madsen A/S har velvilligt stillet det lokale til rådighed for os, som før var Covid-19 testcenter.
 
Den 20 m lange mast hejses ind
 
 
Bommen er inde, og og der gøres klar til at modtage masten på en palleløfter.
 
 
 
Masten kan lige være der på skrå i lokalet, og er nu klar til at blive klodset op og behandlet.
 
Fredag, den 4. november.
 
 Opstart på tildannelse af masten
 
Træstammen er nu linet op på bukke, og der fremstillet en "retskede" til styring af saven.
Den er her monteret på det første stykke og klar til at save.
 
Der saves med en motorsav, som er monteret på styreanordningen.
 
Det går fremad og snart skal et beslag flyttes for at komme videre.
 
Her er det første stykke savet
 
Onsdag, den 9. november.
 
 Arbejdet med masten fortsætter
 
Træstammen er nu drejet nøjagtigt 90 grader, og der saves igen fra bunden af masten
Her er man godt og vel halvvejs.
 
Stregen følges ved hjælp af den indstillede "retskede"
 
Så er toppen nået og "retskeden" er fjernet.
 
Vi er også i gang med andre ting.

Endelig har vi fået vores maskiner på plads, høvl og rundsav. Så nu kan vi komme i gang med at fremstille ting og sager igen. En væsentlig ting der mangler, er vores kabysinventar.

 
Charlotte er i gang med at fremstille låger i egetræ.
 
Så skal selve skabene fremstilles, og her er nogle af materialerne tildannet. Høvlede og pløjede brædder til vægsider i kabyssen. Samles med løs fer.
 
Fredag, den 11. november.
 
Arbejdet fortsætter.
 
Træstammen er nu for anden gang drejet nøjagtigt 90 grader, og der er i dag savet den 3. side på masten.
Ses her fra bunden af masten, hvor man er i gang med at lave stregen, som skal følges ved savning af den 4. side.
 
Masten er nu drejet 90 grader for sidste gang. Stregen kan tydelig ses.
 
Onsdag, den 16. november.
 
Arbejdet fortsætter.
 
Her er savning af den 4. side lige påbegyndt
 
 
Her mangler 5 cm
 
Savningen er nu afsluttet, og der skal laves den endelige opmåling af bredderne i masteforløbet med streger, som der skal høvles efter.
 
Fredag, den 18. november.
 
Arbejdet fortsætter.
 
Træstammen er nu blevet til en træbjælke.
Breddemål er afsat, og man kan gå i gang med at høvle. Når der er høvlet ned til stregerne på begge sider, afsættes streger til høvling på der to andre sider.
Se i baggrunden, hvor man er gået i gang med at udføre den samme operation på bommen.

 
Os der ikke høvler, har arbejdet med at indrette vores værkstedsfaciliteter og lime sidevæggene til kabyssen.
 
Onsdag, den 23. november.
 
Arbejdet fortsætter.
 
Første side af masten høvles færdig, og der streges op til høvling af de to hosstående sider, ligesom der afsættes streger til 45 graders savning. Den blå streg er midterlinjen.

Der arbejdes nu på bommens anden side.

 
Fredag, den 25. november.
 
Arbejdet fortsætter.
 
Der arbejdes videre med opstregning, så masten kan vendes 90 grader, og høvling af denne side kan begynde.

Til venstre ses Claus, som er i færd med at lave hylder i kaptajnskahytten.

 
Så er der lavet skabelon til bagbord sidevæg til kabyssen. Styrbord sidevæg ses færdiglavet bag høvlbænken. Lige bag denne står de sammenlimede brædder, som nu skæres til efter bagbord skabelon.  
 
Charlotte er nu færdig med skabslåger og skuffefronter
 
Onsdag 07.12.2022
 
Der opmærkes således at forrammen på overskabene kan følge dækkets krumning
 
 
Hylder i kaptajnskahytten, som Claus laver
 
Uden mad og drikke .......
 
 
Onsdag 14.12.2022
 
Forramme til overskabe limet
 
Og befriet for skruetvinger
 
Fredag 16.12.2022
 
Forramme pudset og klargjort
 
Bommen er nu høvlet og ved at blive pudset
 
Frank og Poul Erik konverserer over mast og bom
 
Masten set fra bunden
 
Masten set fra toppen. Der bliver rengjort til julegløggen. (fra denne ende snyder perspektivet)
 
Så er der inviteret til julegløgg og æbleskiver
 
 
 

2023

 
Onsdag den 04.01.2023
 
Ole er nu i gang med at høvle sekstendedele.
 
Skillerum til overskabe limes
 
Planker til bund i overskabe høvles.

 
Onsdag 11.01. 2023
 
Bund til overskab limet

 
Liste til bund i overskab limet. Skillerummene er høvlet og klar til tilpasning
 
Der høvles og der slibes
 
Onsdag 18.01. 2023
 
Og endelig har masten den facon den skal have, her set fra bunden
 
Her set fra toppen
 
Der monteres hængsler på overskabene
 
Fredag  20.01. 2023
 
Der er stadig lidt finpudseri på masten
 
Her er de to skabsbyggere
 
Fredag  10.02. 2023
 
Bund og skillevægge er nu monteret og den første hylde er fremstillet.
 
Ole inspicerer om lågerne går som de skal
 
Et hold er i gang med at fremstille pullerter til mast og bom mm
 
Og de næsten færdige pullerter
 
Så er hylderne færdige
 
Og en detalje
 
Beslag til enden af bommen prøvemongeret
 
Onsdag  03.03. 2023
 
Bæringer til vander monteres.
 
 
Mast og bæring behandles herefter med lindeolie
 
 
Fredag  14.04. 2023
 
Beslag på den øverste del af masten monteres
 
Overskabet har nu fået lindeolie
 
Underskabet er klar til at blive samlet
 
Fredag  21.04. 2023
 

En sejltur var planlagt i det fantastiske vejr. Kl. 10.45 stod vi ud af Skive Havn.

 

Vi stoppede motoren mellem Hagensborg og Lyby Strand, og spiste den medbragte madpakke

 

For hjemadgående. Kl. 13.45. ankom vi igen til Skive Havn efter en dejlig tur i det gode vejr.

 
Ved indsejling til havnen
 
Fredag  28.04. 2023
 

Der bores fingerhuller i skabslågerne

 
Boreskabelon fremstilles
 
Låge placeres på boreskabelon
 
Hul er boret
 
Onsdag  03.05. 2023
 

Overskabe monteres i kabyssen

 

 

Skabet er nu monteret

 
Onsdag  19.05. 2023
 

Der lægges linoleum på gulvet under skabene

Lim fordeles

 
Så er linoleummet udlagt

 
Mandag  22.05. 2023
 

Båden gøres klar til den forestående tur til Aalborg på fredag

 
Dette indebærer at vi skal have så meget som muligt af køkkeninventaret på plads.
 
Så mangler der kun køkkenbordet.
 
Onsdag  14.06. 2023
 

Masten køres til havnen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er tovværket købt ind

 

Beklædning af Wire

 

 
 
 

Inden Beklædning blev der lavet nogle prøver

 

 
Fredag  11.08. 2023
 

Masten er klar til montering på mandag den14. august 2023 kl. 09.00

 
 
 
 
 

 
 
Mandag  14.08. 2023
 

Masten monteret mandag den14. august 2023 kl. 09.00

 

Se Billeder fra rejsning af masten  Klik her

 
Onsdag  30.08. 2023
 

Storsejl monteres.

 

 

 

 

 

 

Så er køkkenet "pantryet" ved at være færdigt

 

Børge er ved at fremstille bomstol