Krydstoldjagten som skoleskib

Hvordan kan skolerne inddrage og påvirke Limfjordens vande?

Sejl, tov, navigering, ja, deltagelse i sejlads for fulde sejl på Limfjorden for de store klasser i Skive Kommunes skoler, det er at gøre kulturen levende og være en del af naturen med vejr og vind. Det er et af formålene med krydstoldjagten at skolerne skal være en del af dette. Være en del af naturen, fællesskabet og Limfjordens miljø. Et er søkort at forstå, et andet er skib at sejle, begge dele vil vi dele med skolernes store klasser.

Vores vision for skibet er, at det skal lægge til i kommunens havne i sommermånederne og efter nærmere aftale stå til rådighed for de store klasser, med sejlads og planlagte opgaver, stillet af skolerne. Det kan være fysik og matematik, som redskaber til fastlæggelse af kurs og fart. Det kan være miljøundersøgelse af steder i Limfjorden. Det kan være dyrelivet i Limfjorden. Det kan være menneskets udnyttelse af Limfjordens resurser. Der er mange spørgsmål at tage fat på for Skive Kommunes unge, det er også dem der skal bringe udviklingen videre.

Alle skoler kan få glæde af denne mulighed for at levendegøre undervisningen. Skibet kan lægge til i Gyldendal, Glyngøre, Fur, Branden, Sundsøre, Virksund og Skive. Fra disse steder kan der planlægges dagture ud i Limfjorden.
Kulturværdierne i et samfund skal vi værne om, de er vigtige for samfundets sammenhængskraft, og kan anvendes til at pege fremad. Dette gælder også for sejlads med sejl samt for håndværk og industri i fjord- og havnemiljøer. Vil vi fastholde disse kvaliteter og tilhørende kulturer i et samfund, må vi gøre det levende. Vi skal værne om kulturerne ved at anvende dem og derigennem udvikle og vedligeholde traditioner og håndværk. Ved at lade de unge være med til at levendegøre kulturværdierne er de med til at bevare dem og trække linier tilbage, til historien, og de vil samtidig få en værdifuld viden og indsigt om håndværk, historie, miljø og natur og dermed knytte fortid og fremtid sammen.

Hvad møder vi på en sejltur langs kysten, fra øst ved Kvols Hage til vest ved Sønderlem Vig?
Kysten og vandene omkring Skive Kommune er lange og varierende og kringler sig i fjorde, odder, vige, bugter, hager, bredninger og sunde.Bare hør navnene, vi møder, når vi bevæger os fra øst ved Kvols Hage i Hjarbæk Fjord og gennem Virksund forbi Lykkedybet ud i Lovns Bredning. Her passerer vi Jelse Odde, der rager langt ud ved Lundø og, hvor vi har Skive Fjord til bagbord.
Går vi ind i Skive Fjord har vi Astrup Vig og Grønning Øre til styrbord og får Bådsgård Vig til bagbord inden vi når Skive Havn i bunden af fjorden.Fra Jelse Odde kan vi også holde til styrbord og gå gennem Hvalpsund forbi Rotholmene og ud i Risgårde Bredning.Med Junget Øre til bagbord og Livø i horisonten drejer vi lidt senere ind imod Fur. Her får vi Grønner Odde på styrbordsside og efter en kringlet sejlads mellem kostene har vi Fur Havn på styrbord side og færgehavnen Branden på bagbord side. Umiddelbart efter passerer vi mellem Pulse Vig på styrbordsside og Selde Vig på bagbordsside, og vi er nu ude iFur Sund.Havde vi taget turen nord om Fur ville vi passere den dybe Færker Vig på bagbordsside. Den ligger mellem de to odder, Engelst Odde og Færker Odde på østsiden af Fur. På vestsiden rager Knudshoved ud og vi er nu tilbage i Fur Sund med Sæbygård Hage ret forude. Med Sæbygård Hage til bagbord går det nu ret mod Glyngøre og vi passerer under Sallingsundbroen ved det tidligere færgested Pinen og Plagen, og ud i Salling Sund.Ved Langør Odde på bagbordsside ser vi gennem Lysen Bredning dybt ind i Harre Vig. Kort efter passerer vi Sillerslev Øre på styrbordside, på Mors, hvorfra der tidligere var færgeforbindelse til Nymølle på Sallingsiden. Her breder vandet sig ud i Kaas Bredning. Ret forude synes landet at smelte sammen, men senere kan man se adskillelsen mellem Kaas Hoved, med sine markante træer, på bagbord side, og Jegindø, som ligger til styrbord. Ved at holde tæt for ved Kaas Hoved og gå ned mod bunden af  Venø Bugt får vi Gyldendal Havn på bagbordsside og Bradser Odde på Venø, på styrbordside. Det var rundt langs kysten i Skive Kommune, startende i øst ved Kvols Hage og sluttende i vest ved Sønderlem Vig. Hvert sted har sine historier, og med dem kan man gå på opdagelse i fortiden.