Vær med til at bygge Marienlyst af Skive

Foreningen Krydstoldjagt nr. 27 har efter produktionsskolens ophør overtaget skibet og står nu for færdiggørelsen.
Nu er det virkelig blevet en opgave for medlemmerne, at være med til at bygge skibet færdig.

En skare af medlemmer, opdelt i små arbejdsgrupper, er allerede gået i gang med forskellige opgaver.
Der er nok af opgaver, så jo flere jo bedre.
KOM OG VÆR MED, ALLE KAN DELTAGE.

Aktiviteter i værkstedet. Vi kan nu igen mødes frit pga. de lempede corona restriktioner  (Rev. 14.06.21)

Der er åbent værksted:
Onsdage fra kl. 10.00 - 14.00
Fredage fra kl. 10.00 - 14.00
Herudover kan der være åbent værksted, LØRDAGE. Se plakaten Klik her

Skibet, Marienlyst af Skive, er allerede godt på vej. Men det skal bygges færdigt, så det kan ligge i Skive jollehavn og sejle på Limfjorden til glæde for alle, unge som ældre, som en tro kopi af en gammel krydstoldjagt.


For at færdiggøre skibet skal vi skaffe op imid en mill. kr. Vi er godt i gang med at søge forskellige fonde og institutioner. Beløbets størrelse afhænger af medlemmernes aktive medvirken i værkstedet.

Skibet skal tjene almennyttige formål ved at bevare forbindelsen til vores historie og knytte havne og fjord sammen.


Tegning Krydstoldjagt nr. 27 med sejlføring / 3D tegning af Krydstoldjagt nr. 27

Marienlyst skal være et skole- og oplevelsesskib til glæde for unge i Skive Kommune og borgerne i almindelighed. Skibet skal have tilknytning til gammel håndværkstradition og knytte livet ved fjorden sammen med historiske og miljømæssige oplevelsesture. Skibet skal forbinde kommunens havne med Limfjordens miljø. Og det skal have tilknytning til et fjord- og træskibscenter ved skibsværftet og jollehavnen i et enestående arbejds- og oplevelsesmiljø, hvor såvel værft som museer indgår.