Formål og ejerforhold

 

Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. XXVII er oprettet i 2008 med det formål at rejse midler til færdiggørelsen af skibet i samarbejde med Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive.
 

Ved Produktionshøjskolens nedlæggelse i 2020 bliver foreningen eneejer af skibet, samtidig med at foreningen overtager 10 klinkbyggede joller.
 

Det betyder, at vores vision for varetagelse af den maritime kulturarv i Skive Kommune ikke kun handler om krydstoldjagten, men får et bredere perspektiv, hvor også klinkbyggede både og et træskibscenter med formidling indgår. Det sker under navnet, Skive Træskibslaug.
 

Skive Kommune vil med dette initiativ få et nyt aktiv og kunne udbygge Skives tætte tilknytning til Limfjorden og det maritime miljø ved at inddrage nye generationer.
 

Se vedtægter 2022
 

Færdiggørelse og drift:
Den selvejende institution, nu "Skive Træskibslaug", tilvejebringer de nødvendige økonomiske midler til færdiggørelsen og driften.
 

Der oprettes et bådlaug med frivillige til at forestå drift og vedligeholdelse. (Se Organisation og aktiviteter)
 

De økonomiske midler skal hentes ved sponsorer og i fonde, der støtter gammelt håndværksarbejde, træskibsvedligeholdelse og fastholdelse af miljøet omkring sejlskibene på Limfjorden, bl.a. gennem undervisningsaktiviteter.