Formål og ejerforhold

Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. XXVII er oprettet med det formål at rejse midler til færdiggørelsen af skibet og skibets drift. Driften skal varetage almene formål, såsom bevarelse af gamle håndværk, lejrskolevirksomhed, udstillings- og undervisningsaktiviteter med marinehistorisk sigte.

Skive Kommune vil med dette skib få et nyt aktiv og kunne udbygge Skives tætte tilknytning til Limfjorden og det maritime miljø. Denne tilknytning har været livsgrundlaget for mange af vores forfædre med fiskeri og søtransport som erhverv. Skibet kunne i sin nye rolle gå i en slags rutefart fra Virksund i øst over Skive til Sundsøre, Fur, Glyngøre og til Gyldendal. I dag er der stadig lidt fiskeri i Limfjorden, ellers er det natur og historie, der kan dyrkes i kombinationen med oplevelsen af at få den friske vind og skumsprøjt ind over sig.

Vedtægter 2022

Færdiggørelse og drift
Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. XXVII tilvejebringer de nødvendige økonomiske midler til færdiggørelsen og driften. Der oprettes et bådlaug med frivillige til at deltage i opbygningen og til at forestå drift og vedligeholdelse. De økonomiske midler skal hentes ved sponsorer og i fonde, der støtter gammelt håndværksarbejde, træskibsvedligeholdelse og fastholdelse af miljøet omkring sejlskibene på Limfjorden, bl.a. gennem undervisningsaktiviteter.

Institutionen skal sikre underskudsdækning for driften gennem samarbejdet med kommunen, sponsorer og ved arrangementer med museet. Under udarbejdelse af driftsbudgetter er der skelet til et tilsvarende skibsprojekt ”Viking af Svendborg” og deres regnskabstal gennem flere år.

Færdiggørelsen vil ske på Produktionsskolen. Der bliver under byggeriet mulighed for ”åbent værft”, hvor publikum og interesserede kan følge arbejdet.