Organisation og aktiviteter

Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. 27 ledes af en bestyrelse, hvis øverste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen opretter et bådlaug bestående af en koordinator og 4 teams. Koordinatoren udpeges af bestyrelsen. De fire teams er: riggerteam, dæksteam, apteringsteam og maskinteam.
Koordinatoren udarbejder arbejds- og tidsplaner og sørger for at de effektueres. Formændene for de enkelte teams skaffer nødvendige materialer, udstikker arbejdsopgaver og planlægger deres gennemførelse. Der udarbejdes fartøjsmanual for sikkerhed, drift, ansvar og resurser.
Medlemskab af bådlaug
Alle kan blive medlem, såfremt de er engageret og oprigtig interesseret i krydstoldjagtens tilblivelse, drift og vedligeholdelse og har tid til at deltage et vist antal timer i vedligeholdelse og sejlads. For at kunne fungere som skipper skal et medlem som minimum være yachtskipper af 3. grad, have VHF-certifikat samt have rutine på selvstændigt niveau.

Aktiviteter for bådlauget
Bådlaugsmedlemmerne vedligeholder skibet i henhold til de udarbejdede arbejds- og tidsplaner. De står ligeledes til rådighed ved sejladser. Ved alle sejladser skal der minimum være to medlemmer af bådlauget i besætningen – en godkendt skipper og et medlem. Bådlauget vedligeholder skibet under og efter sejladsen.

Støttemedlemsskab
Alle som støtter op om foreningens formål kan blive medlem af Den selvejende institution Krydstoldjagt nr. XXVII. Man kan støtte formålet med et beløb og dermed sikre at vi får et træskib i Skive til almennyttige formål. Pengene går i første omgang til institutionens informationsarbejde og skibets opbygning. Når skibet er færdigbygget, går pengene også til skibets drift. Som medlem har du mulighed for at besøge værftet under skibets opbygning og komme på fjorden når skibet er søsat.
Læs mere om støttemedlemsskab.