Organisation og aktiviteter

 

Den selvejende institution Skive Træskibslaug ledes af en bestyrelse, hvis øverste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen opretter et bådlaug bestående af to koordinatorer og 5 teams. Koordinatorerne udpeges af bestyrelsen. De fem teams er: riggerteam, dæksteam, apteringsteam, maskinteam og jolleteam.

 

Koordinatoren udarbejder arbejds- og tidsplaner og sørger for at de effektueres. Formændene for de enkelte teams skaffer nødvendige materialer, udstikker arbejdsopgaver og planlægger deres gennemførelse.

Der udarbejdes fartøjsmanual for sikkerhed, drift, ansvar og resurser.

Alle kan blive medlem, såfremt de er engageret og oprigtig interesseret i krydstoldjagtens og jollernes tilblivelse, drift og vedligeholdelse og har tid til at deltage et vist antal timer i vedligeholdelse og sejlads. For at kunne fungere som skipper skal et medlem som minimum være yachtskipper af 3. grad, have VHF-certifikat samt have rutine på selvstændigt niveau.

 

Aktiviteter for bådlauget:

Bådlaugsmedlemmerne vedligeholder skibene i henhold til de udarbejdede arbejds- og tidsplaner. De står ligeledes til rådighed ved sejladser. Ved alle sejladser skal der minimum være to medlemmer af bådlauget i besætningen – en godkendt skipper og et medlem. Bådlauget vedligeholder skibet under og efter sejladsen.

 

Støt op om projektet og bliv evt. medlem

Man kan støtte formålet med et beløb og dermed sikre at skibet Marienlyst står til rådighed for almennyttige formål, og jollerne til sejlads for medlemmerne. Man kan også blive medlem af Skive Træskibslaug og betale det årlige kontingent, og dermed støtte foreningens arbejde.

Pengene går i første omgang til institutionens informationsarbejde og skibets drift.

Som medlem har du mulighed for at besøge skibet og komme på fjorden med Marienlyst, når sejlads er planlagt.

Du kan også komme i vores klubhus og sejle med jollerne.

Læs mere om medlemsskab her.