Historien om det sejlende toldvæsen og Krydstoldjagt nr. 27

 

Toldvæsenets opgave er og har altid været at opkræve den told og de afgifter, som statsmagten pålægger varehandelen. Der er altid mennesker, der vil undgå at yde deres bidrag til samfundet, og det har de bl.a. gjort ved at smugle.


Krydstoldvæsenet oprettedes ved bekendtgørelse af 1824 for at imødegå et tiltagende smugleri, og det bestod indtil 1904. Man begyndte at opbygge et samlet sejlende toldvæsen, og fra 1827 var krydstoldvæsnet en realitet.


Hvert krydstoldfartøj fik et område at varetage, og Krydstoldjagt nr. 27 havde sit virke i Køge Bugt. Opgaven var at kontrollere skibenes last inden de nåede havn og sikre lastens identitet. Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydstoldbetjenten. Armeringen bestod af en falkonet.

 

Falkonet. Originaltegning / 3D model.

 
Én skibsbygmester, Niels Frederik Hansen, født i Odense i 1850, fik stor betydning for krydstoldvæsenet, og han byggede også Krydstoldjagt nr. 27.

På sit værft i Odense byggede han i alt 16 krydstoldjagter. Krydstoldjagt nr. 27 blev efter ophævelsen af krydstoldvæsenet udstationeret som toldfartøj i Odense indtil 1911, under navnet ”Odense Fjord”.

Herefter blev det solgt som lystfartøj med fire forskellige ejere.

Skibet forliste i 1956 under navnet ”Hela” af Svendborg og udgik af skibsregisteret.

Blandt de byggede toldskibe er der kun et tilbage, der sejler. Det er museumsskibet Viking af Svendborg, der oprindeligt blev bygget af Niels Frederik Hansen i 1897 som nr. XVI. Viking er ca. 2 meter kortere og lidt smallere end Krydstoldjagt nr. 27. Viking vedligeholdes af et bådlaug, som sejler repræsentative sejladser for museet og Svendborg Kommune.

 
Download en folder om Krydstoldjagt nr. 27.
 
Læs mere om Krydstoldvæsenet.